Conectar (GDT)

conectarDe vzw CONECTAR, een bicommunautaire Geïntegreerde Dienst voor Thuiszorg (GDT), zag in augustus 2008 het levenslicht op initiatief van het Verenigd College van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij houdt zich momenteel bezig met de toepassing van het protocolakkoord 3 dat werd afgesloten tussen de federale overheid en de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten. Dit akkoord heeft als doel alternatieve vormen van zorgverlening te stimuleren waardoor personen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Haar voornaamste taken bestaan erin bij de Brusselse, eerste- en tweedelijns-, gezondheids- en welzijnsorganisaties het nieuwe integrale zorgplan in te voeren en uitvoerig toe te lichten en ondersteuning te bieden bij de coördinatie van de zorgverlening aan de patiënt. De vzw Conectar is sinds oktober 2008 eveneens erkend door de FOD Gezondheid en door het Riziv.

In het kader van dit partnerschap heeft het CMDC-CDCS als taak de aanzet te geven tot methodologische denkoefeningen over maatschappelijk werk en informatie te verstrekken over de diensten en verenigingen in de ouderenzorg. Ook neemt het CMDC-CDCS deel aan talrijke vergaderingen. Zo kan het nadenken over zijn actie binnen een sector die geleidelijk aan evolueert en geherstructureerd wordt. Deze taak ligt bovendien in het verlengde van het onderzoek dat in 2007 werd uitgevoerd voor de Atlas 'Thuiswonen na je 65ste'.

Home Conectar