Perspective.brussels

De studiedag ‘Se Soigner dans la ville. Zorg in de stad’ die plaatsvond op donderdag 18 januari was een heus succes.

De co-organisatie van deze dag door de welzijns- en gezondheidssector (CMDC-CDCS, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Kenniscentrum WWZ, het CBCS) en de territoriale planners bewijst dat een structurele en systematische samenwerking meer dan wenselijk is.

De informatie-uitwisseling, de uiteenzettingen en de ontmoeting bevestigen dat de banden tussen de actoren van de lokale en de regionale territoriale ontwikkeling en de welzijns- en gezondheidssector moeten aangehaald worden. In aansluiting op dit eerste evenement zullen acties ondernomen worden om de denkoefening te verfijnen en enkele samenwerkingsassen te concretiseren.

Ondertussen kan u alvast de PowerPointpresentaties van deze studiedag bekijken op: http://perspective.brussels/nl/studies-en-observatoria/gezondheid-en-welzijn/se-soigner-dans-la-ville-zorg-de-stad-studiedag

Home Het CMDC-CDCS Coördinatie Perspective.brussels