La Strada

La Strada, Steunpunt thuislozenzorg Brussel is een vzw die door de GGC gemandateerd werd om het beleid van de thuislozenzorg te stroomlijnen en de samenwerking met andere sectoren  te bevorderen. Dit is nodig om een beleid te kunnen voeren, gericht op preventie en duurzame integratie (gezondheid, huisvesting, tewerkstelling). Tevens moet La Strada de veldwerkers ondersteunen. De 'Spreekruimtes' maken deel uit van het Steunpunt en bieden een forum aan de straatbewoners.

Het CMDC-CDCS ondersteunt op concrete wijze de opdrachten van La Strada: het stelt informatie ter beschikking over de diensten en organisaties voor thuislozen in Brussel. Het brengt eveneens een persoverzicht over de thuislozenproblematiek.

Het CMDC-CDCS organiseert samen met de Association des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide aux Sans-abri (A.M.A.), de BICO Federatie en de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) jaarlijks de Week van de thuislozenzorg.

Home La Strada