Bruss'Help vzw

Bruss'help staat in voor de ontwikkeling van de hulp aan daklozen en slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Centrum voor studies, coördinatie en oriëntatie van degenen die betrokken zijn bij noodhulp en integratiehulp.

Studie- en analysecentrum, coördinatie en doorverwijzing voor actoren van nood- en inschakelingsvoorzieningen in de thuislozenzorg.

Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’help een regionaal centrum met als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Het CMDC-CDCS ondersteunt op concrete wijze de opdrachten van Bruss'Help: het stelt informatie ter beschikking over de diensten en organisaties voor thuislozen in Brussel. Het brengt eveneens een persoverzicht over de thuislozenproblematiek.

Het CMDC-CDCS organiseert samen met de Association des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide aux Sans-abri (A.M.A.), de BICO Federatie en de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) jaarlijks de Week van de thuislozenzorg.

Home La Strada