Hospinews

hospinewsSinds 2008 verstrekt de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Hospinews extra informatie naast de site Hospichild.be. Zo informeert hij meer dan 500 personen over de actualiteit in de sector in België en in het buitenland.

Alle rubrieken verschaffen informatie van alle strekkingen, zonder partij te kiezen, afkomstig van de leden van het Hospichild-netwerk en van het CMDC-CDCS.

De nieuwsbrief omvat de volgende rubrieken :

  • Agenda: colloquia, seminaries, debatten, opleidingen…
  • Initiatieven: nieuwe organisaties, goede praktijken, nieuwe website, publicaties…
  • Focus: uitdiepen van een thema met gesprekken en gedetailleerde uitleg over een project, de voordelen en de knelpunten...
  • Hospi-clic: nieuwe rubrieken en thema's op hospichild.be, de lezer uitnodigen om nieuwe inhoud te ontdekken.

Wenst u Hospinews te ontvangen? Vul dan het inschrijvingsformulier in.

Home Publicaties Hospinews