Werkaanbieding Sociaal Brussel

Informatieverantwoordelijke (welzijn-gezondheid)/themareferent voor het departement Sociaal Brussel

DRINGEND! Werkaanbieding ‘Deeltijds Informatieverantwoordelijke (welzijn-gezondheid)/themareferent’ voorde tweetalige sociale kaart en expertisedienst Sociaal Brussel, van het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw(universitair, deeltijds 70% contract van onbepaalde duur, Geco)

Je hebt een passie voor welzijn en gezondheid en kijkt ernaar uit om je in te zetten om van het Brussels Gewest een slimme en veerkrachtige stad ten behoeve van zijn inwoners te maken?

Dan zal deze werkaanbieding je zeker interesseren!

Download de werkaanbieding

Je beschikt over een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master/licentie) en je profiel combineert competenties, vaardigheden en/of expertise in het welzijns- en gezondheidsdomein, projectbeheer en analysecapaciteiten. Stel je talenten dan ten dienste van de ontwikkeling van Sociaal Brussel.

Sociaal Brussel is een van de vier departementen van het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS), een vzw die van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de opdracht kreeg om de tweetalige sociale kaart van het Brussels Gewest en expertisedienst te ontwikkelen en door BELSPO is erkend als wetenschappelijke instelling.

Als kennis- en informatieplatform over de organisaties en diensten in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector bevordert en faciliteert het CMDC-CDCS de toegang tot de welzijns- en gezondheidsdiensten van Brusselse burgers, versterkt het de netwerking van de professionals in de maatschappelijke actie en biedt het ondersteuning aan de politieke mandatarissen en onderzoekscentra.

MISSIE

Als informatieverantwoordelijke en thematisch referent voor het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Gewest zal je hoofdzakelijk drie missies uitvoeren. De eerste missie maakt het hoofddeel uit van de functie, de overige twee missies zullen een wisselende tijdsinvestering kennen al naargelang de ervaring en competenties van de sollicitant en de prioriteiten en beschikbare ressources binnen het team.

Datakwaliteit:

• Verantwoordelijke voor de coördinatie en of uitvoering van acties ter verbetering van de datakwaliteit van de gegevens in de databank van Sociaal Brussel binnen de specifieke thema’s

o Gegevens verzamelen over de organisaties en diensten van de sectoren die zich bevinden in de databank van Sociaal Brussel

o De verzamelde gegevens integreren (de inhoud van de organisatiepagina’s schrijven volgens nauwkeurige coderingsregels), contextualiseren, ordenen en associëren om deze informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek

• Een goed inzicht in de welzijns- en gezondheidssector ontwikkelen: organisatie van het aanbod, hoofdrolspelers in de sector, visie en regelgevingskaders van de sector

• Bijdragen aan de reflectie in verband met de structurering en standaardisering van de data binnen Sociaal Brussel (via categorieën, thema’s, enz.) via de kennis van het Brusselse welzijns- en gezondheidsaanbod

Expertisedienst:

• Bijdragen aan analyses over het Brusselse welzijns-en gezondheidsaanbod op basis van de kennis over het aanbod

• Beantwoorden van vragen van professionals (hoofdzakelijk) of particulieren: zoeken naar een specifieke dienst, in kaart brengen van het aanbod in een bepaalde wijk, gemeente, sector, enz.

• Beantwoorden van vragen van partners en deelnemen aan de constructie van projecten van partners

Netwerker:

Deelnemen aan, actief zoeken van en mogelijks zelf opzetten van netwerken en meer specifiek binnen thema gerelateerde domeinen waarin Sociaal Brussel een meerwaarde kan bieden via de gegevens of via de expertisedienste

• Via deze netwerken en overleggen actief zoeken naar de meerwaarde die Sociaal Brussel kan bieden binnen nieuwe of bestaande projecten, netwerken, enz.. Deze netwerken zullen meer specifiek gelinkt zijn aan een thema of sector

PROFIEL

• Je beschikt over een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master/licentie) of een gelijkwaardig diploma

• Je hebt ervaring met of kent de Brusselse welzijns- en gezondheidssector, of je voelt je aangetrokken door de non-profit welzijns- en gezondheidssector

• Je beschikt over de competenties van "informatiebeheer" en hebt een analytische geeft en zin voor synthese

• Je kent of hebt ervaring met het Brusselse institutionele landschap

• Taalvaardigheid: Je bent tweetalig FR/NL of beschikt over een kennis van het Frans op expertniveau en een goede basiskennis van het Nederlands

• Je beschikt over competenties inzake ‘relatiebeheer’, over de capaciteit om ‘verbindingen te maken’ en over vaardigheden en belangstelling voor netwerking

• Je neemt vlot het woord in het openbaar, je kunt actief luisteren en beschikt over reactievermogen

• Je bent weetgierig en wil je talenten en creatieve ideeën beroepshalve inzetten

• Je werkt gemakkelijk in teamverband en hebt voeling met de principes van de collectieve intelligentie

TROEVEN

• Ervaring binnen de sociale sector

• Wetenschappelijke achtergrond

• Je beschikt over competenties of kennis op het vlak van de nieuwe technologieën en een passie voor digitale veranderingen

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van het lange type (master/licentiaat) of je bezit een vergelijkbare kwalificatie erkend door de bevoegde overheidsdienst.

• Je moet aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een geco-overeenkomst. Je dient hiertoe vooraf na te gaan bij Actiris of je aan deze voorwaarden voldoet door het document A6 aan te vragen en je dient dit document bij je kandidatuur te voegen. Meer informatie: Geco-contract | Actiris

Opgelet: deze voorwaarden zijn strikt noodzakelijk om te solliciteren en een antwoord te krijgen.

WERKVOORWAARDEN EN VOORDELEN

• De vacature betreft een deeltijds contract (70% tewerkstelling), onder gecostatuut, met een indiensttredingvoor 31/12/2021.

• Bruto verloning: ‘universitair’ barema A101 van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inclusief baremieke verhogingen; eindejaarspremie en valorisatie van het taalcertificaat van SELOR (Nederlands of Frans)

• Maaltijdcheques (faciale waarde van € 7) na één jaar dienst

• Gedeeltelijke terugbetaling van de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer (fietsvergoeding mogelijk)

• Mogelijkheden tot permanente vorming

OM TE SOLLICITEREN

Vraag aan Actiris of je aan de gecovoorwaarden voldoet, en stuur je cv, motivatiebrief én A6-formulier zo spoedig mogelijk naar de Projectleider van Sociaal Brussel Wouter Reynkens, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en naar de directrice van de vzw Valérie Wispenninckx, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Zonder voorlegging van het A6-formulier waarin je gecostatuut wordt bevestigd, krijgt je geen antwoord.

MEER INFORMATIE OVER SOCIAAL BRUSSEL

• Online Sociale kaart: sociaal.brussels

• Presentatievideo op Youtube Sociaal Brussel, uw toegang tot het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Gewest

• Website van het CMDC-CDCS: www.cmdc-cdcs.be