Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad

bwrDe Brusselse Welzijns- en  gezondheidsRaad (BWR), die ondersteund wordt door de VGC, bestaat sinds 1975.  Om het aanbod van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector te verbeteren, te  stimuleren en te organiseren slaat de BWR bruggen tussen de Nederlandstalige en  bicommunautaire actoren in Brussel, steeds met de gebruiker als uitgangspunt.  Bovendien ontwikkelt de BWR interculturele samenwerkingen en acties voor de  bestrijding van armoede. Verder geeft de BWR het Brussels Zakboekje uit, een gids met  1600 adressen in Brussel.

De BWR beheert voor Brussel de 'Sociale Kaart' (www.desocialekaart.be). Deze geeft een overzicht van  de voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen. Het zal dan ook niet verbazen dat deze vzw een van de belangrijkste partners van het CMDC is  bij de uitwerking van Sociaal Brussel.

Sinds 2001 organiseren de A.M.A., de Bico Federatie, de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie een ontmoetingsweek tussen de Franstalige, Nederlandstalige en bicommunautaire Brusselse voorzieningen uit de thuislozenzorg. Deze week is voor de welzijnswerkers de ideale gelegenheid om hun collega's en de diensten over de taalgrenzen heen te ontmoeten en zo de samenwerking te vergemakkelijken. Het CMDC-CDCS garandeert de tweetaligheid van alle onderdelen van het evenement.

Tijdens de laatste editie, die plaatsvond van 21 tot 25 september 2009, werd aandacht besteed aan het thema 'kinderen in moeilijkheden in volwassenenstructuren'.

Home Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad