Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

cibgHet Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG-CIRB) is een instelling van openbaar nut die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de technologisch neutrale, competente, betrouwbare en kwaliteitsvolle partner wil worden van alle overheidsinstellingen die, met kennis van zaken en op proactieve wijze, innoverende en coherente ICT wensen te introduceren, met de bedoeling de werking en de gebruiksvriendelijkheid van hun diensten voor de Brusselaars, de ondernemingen en hun bezoekers te optimaliseren.

Het CIBG streeft vier door de gewestregering toegewezen strategische doelstellingen na :

  • E-government,
  • E-partner,
  • E-onderwijs en E-gezondheid,
  • E-Brussels.

Het CIBG staat in voor de creatie en de technische implementering van de site 'Sociaal Brussel online' en meer in het bijzonder voor de cartografie van deze site.

Home CIBG - CIRB