Brusano-vzw

 

Pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg.
Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle betrokkenen in de gezondheidszorg en het sociaal werk.

De eindbegunstigden zijn alle mensen die mogelijk zorg nodig hebben in Brussel, en in het bijzonder in complexe situaties.

In het kader van dit partnerschap heeft het CMDC-CDCS als taak de aanzet te geven tot methodologische denkoefeningen over maatschappelijk werk en informatie te verstrekken over de diensten en verenigingen in de ouderenzorg. Ook neemt het CMDC-CDCS deel aan talrijke vergaderingen. Zo kan het nadenken over zijn actie binnen een sector die geleidelijk aan evolueert en geherstructureerd wordt. Deze taak ligt bovendien in het verlengde van het onderzoek dat in 2007 werd uitgevoerd voor de Atlas 'Thuiswonen na je 65ste'.

Home Conectar