Home-Info Brussel / Infor-Homes Bxl

Home-Info Brussel en Infor-Homes Bruxelles helpen ouderen en hun naasten al dertig jaar bij het zoeken naar een geschikt rusthuis. Samen zijn zij sinds enkele jaren erkend als bicommmunautair platform.

Het publiek krijgt informatie over de opvangmogelijkheden rekening houdend met de specifieke situatie van elkeen. Een juridische dienst geeft advies en ondersteuning aan de gebruikers om zo hun rechten en levensomstandigheden te beschermen.

Het aantal ouderen neemt alsmaar toe. Dit moet gezien worden als een rijkdom. De mengelmoes van leeftijden, de intergenerationele relaties, de toename van generaties... het zijn stuk voor stuk grote troeven voor onze samenleving. De vergrijzing van de bevolking brengt echter ook een aantal fundamentele problemen met zich.

'De waarde van de samenleving kan gemeten worden aan de manier waarop zij haar ouderen behandelt'.

In deze context kwam een samenwerking tussen het CMDC-CDCS en dit platform tot stand voor het 'Ouderen'-gedeelte van Sociaal Brussel.

Home Platform Home-Info Brussel / Infor-Homes