Lokale sociale coördinaties

Om op de hoogte te blijven van de recentste informatie over nieuwe projecten op het 'terrein' nemen de medewerkers van het CMDC-CDCS deel aan de sociale coördinaties van verschillende gemeenten:

  • verstrekken van wetgevende informatie,
  • van vergelijkende documenten,
  • nieuws over initiatieven in andere gemeenten,
  • overdracht van goede praktijken,
  • deelname aan de uitwerking van nieuwe projecten...

Door zijn aanwezigheid kan het CMDC-CDCS zich een goed beeld vormen van de vragen waarmee de Brusselse welzijnswerkers zitten en van de lacunes.

Het CMDC-CDCS neemt op dit ogenblik deel aan de sociale coördinatie van Laken (werkgroep 'kleuters'), aan de sociale coördinatie van Elsene (werkgroep 'ouderen') en aan de gezondheidscommissie van Kuregem (georganiseerd door de vzw Pissenlits).

Home lokale sociale coördinaties