Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag 2020 "De rol van het CMDC-CDCS tijdens de urgentie van de sociale en gezondheidscrisis" is zojuist gepubliceerd!

Dit jaar worden de verwezenlijkingen van alle activiteiten van het CMDC-CDCS van het afgelopen jaar in één jaarverslag behandeld:

  • Sociaal Brussel: een tweetalige onlinekaart van het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze sociale kaart van Brussel is een virtuele toegangspoort tot Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige organisaties en diensten die actief zijn op het gebied van welzijn en gezondheid ten behoeve van de inwoners van het Brussels Gewest of personen die er op doorreis zijn. De gegevens kunnen onder een CC-BY-licentie gratis worden hergebruikt via open data en webservices.
  • Brudoc: deze documentaire dienst biedt op het internet een tweetalige catalogus aan met betrekking tot de Brusselse welzijns- en gezondheidssector. Het is bedoeld voor (toekomstige) sociaal werkers en biedt toegang tot documentatie op papier en/of online. Brudoc herverdeelt digitale documenten en maakt de raadpleging ter plaatse mogelijk van enkele duizenden documenten (boeken, dossiers en artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, conferentieverslagen, jaarverslagen, memoranda, enz. ) met betrekking tot de welzijns- en gezondheidssector.
  • Hospichild: tool (site, hulpmiddelen, netwerk van professionals en faciliterende tussenschakel) die tot doel heeft de beproeving te verlichten van ouders die geconfronteerd worden met de ernstige ziekte van een kind van 0 tot 16 jaar dat in het Brussels Gewest in een ziekenhuis is opgenomen.
  • Born in Brussels: het betreft een tool (site, netwerk van professionals en faciliterend steunpunt) dat (toekomstige) ouders en professionals informatie en hulpmiddelen biedt over perinatale zorg, in de eerste plaats gericht op kwetsbare ouders en moeders in het Brussels Gewest. Dit project staat in de steigers.

Download het jaarverslag 2020

cdcs ra 2020 nl vignette

Ontdek het gesprek met Solveig Pahud, afscheidnemend directrice van het CMDC-CDCS