Nieuws van Ars Collaborandi

Cahier van Ars Collaborandi : 'Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg', uw gids in het Brusselse doolhof van welzijns- en zorginstellingen

Voelt u zich soms verloren in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers?

Vraag vanaf vandaag de brochure van Ars Collaborandi aan. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel en van de organisatie van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

Wie in het Brusselse sociale of gezondheidsdomein actief is, weet uit ervaring dat het Brusselse welzijns- en zorglandschap erg rijk maar ook uiterst complex is. In dit cahier trachten we de werking van de sectoren welzijn en zorg in Brussel te ontrafelen. Hoe is de huidige institutionele complexiteit ontstaan? Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld over het federale, regionale en lokale niveau? Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van welzijn en zorg? En waar zijn goede voorbeelden te vinden van praktijken die deze bevoegdheidsgrenzen weten te overbruggen? Deze gids wordt ook geïllustreerd met een reeks concrete voorbeelden van samenwerking en een overzichtelijke poster met de bestaande types van diensten per gemeenschap, in functie van de sector en het doelpubliek.

Dit cahier kwam tot stand op initiatief van Ars Collaborandi, een uitwisselingsplatform tussen Brusselse ondersteuningsorganisaties in welzijn en zorg over de taal- en gemeenschapsgrenzen heen. We zijn ervan overtuigd dat meer gedeelde kennis en een beter inzicht in het Brussels welzijns- en zorgsysteem ten goede komen aan kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en hopen met dit cahier hieraan te kunnen bijdragen.

Lees het cahier online of bestel jouw exemplaar, inclusief poster! Je kan de poster ook apart bestellen.

Over Ars Collaborandi

Ars Collaborandi, of ‘de kunst van het samenwerken’, is een Brussels samenwerkingsverband tussen verschillende ondersteuningsorganisaties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. Het verenigt:

Het doel is om elkaar en de politieke en dagelijkse situaties beter te leren kennen waarin de organisaties werken, waardoor mogelijke synergieën kunnen ontstaan.