CBCS

cbcsHet CMDC-CDCS wisselt regelmatig informatie uit met deze vzw waarvan de afkorting slechts één letter verschilt en waarmee het soms verward wordt. De CBCS is een contactplatform tussen de voornaamste Franstalige private organisaties voor welzijn en ambulante gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit platform is met opzet pluralistisch om een zo volledig mogelijke kijk te hebben op de evolutie van de sector.

Het CMDC-CDCS is een van zijn 67 leden en neemt deel aan de raad van bestuur.

De CBCS beoefent 3 activiteiten:

  • het verstrekken van informatie en de bevordering van welzijnsinitiatieven voor professionals, toekomstige professionals en een groot publiek via de publicatie van het tijdschrift Bruxelles Informations Sociales en Brèves du bis, een wekelijkse e-mail met welzijnsinformatie;
  • voorlichting van en voortdurend overleg met de organisaties op pluralistische en intersectorale basis, met name via de organisatie van conferenties-debatten, colloquia en werkgroepen;
  • de taak van onafhankelijke schakel tussen de organisaties en de overheid inzake dossiers over intersectorale aangelegenheden. De CBCS brengt de verenigingen bijeen en vertegenwoordigt hen voor aangelegenheden van algemeen belang die verband houden met het verenigingsleven.

De CBCS zetelt als permanente genodigde in de algemene vergadering van het CMDC-CDCS.

Home CBCS