Vertaling

Het CMDC-CDCS beschikt over een lange ervaring als 'go-between' in de Brusselse sociale wereld: het centrum ijvert er constant voor om een brug te slaan en een open dialoog tot stand te brengen tussen verschillende culturele werelden.

Het behoort tot de opdrachten van het CMDC-CDCS om de tweetaligheid van bicommunautaire evenementen te garanderen zoals "De week van de Brusselse thuislozenzorg" of intern te zorgen voor vertaling of herlezing van publicaties zoals het Armoederapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Ikebana, enz.

Het CMDC-CDCS is echter geen vertaalbureau. Deze dienst is voorbehouden voor de overheid en andere bevoorrechte partners en maakt deel uit van een algemeen beleid dat ertoe strekt de uitwisseling van informatie tussen welzijnswerkers van de twee gemeenschappen te vergemakkelijken.