'Kant-en-klare' websites

Op vraag van de overheid of van een organisatie kunnen de interne of externe medewerkers van het CMDC-CDCS een website maken:

  • luisteren, analyseren en verhelderen van de vraag
  • raadplegen van de actoren uit de sector en coördinatievergaderingen
  • bepalen van de structuur van de site naargelang van het doelpubliek
  • voorstellen van een siteplan met een raming van de kostprijs
  • redactie van de teksten, eventuele vertaling
  • implementeren van de site
  • mogelijkheid tot verder onderhoud
  • samenstellen van promotionele documenten voor de site

Een greep uit de meest recente websites:

sociaal.brussels
De portaalsite "Sociaal Brussel online", die in juni 2008 tot stand kwam via een samenwerking tussen het CMDC-CDCS, het CIBG en de BWR, is de sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de site worden alle Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige organisaties actief in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector opgenomen en voorgesteld. In twee talen.

www.hospichild.be
De site Hospichild.be, die in 2007 gelanceerd werd door het CMDC-CDCS, op initiatief van de gewestministers bevoegd voor gezondheid, verstrekt informatie over alle administratieve, economische, schoolgerelateerde, sociale en professionele aspecten van de ziekenhuisopname van een kind jonger dan 16. In twee talen, weldra in het Engels.

www.ajw-bru.be
Deze site voor professionelen, die ontwikkeld werd in nauwe samenwerking met de Coördinatie Justitieel Welzijnswerk van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, stelt het aanbod voor van de 8 Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk. In twee talen.

www.villaindigo.be
Het Huis voor Respijtzorg, dat volop in opbouw is in Evere, biedt alle betrokkenen de gelegenheid om tijdens de opvang van jonge zieken even op adem te komen Het is een huis waarin geleefd, gespeeld, gegeten en gepraat wordt, in een tempo op maat van het kind zelf, zijn ziekte en zijn gezondheidstoestand. In twee talen.

en uiteraard www.cmdc-cdcs.be