Geschiedenis

De vzw CMDC-CDCS werd opgericht in 1979 en werd in 1990 door de Brusselse overheden erkend als bicommunautaire dienst voor welzijnsinformatie. De vzw heeft zich ontwikkeld dankzij budgetten van de ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie belast met de Bijstand aan Personen en met Gezondheid voor haar structurele werking en van het Gewest (Gesco-posten) voor haar personeel. Juli 2003 werd gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingen: enerzijds werd de opdracht van het CMDC-CDCS aangepast aan de enorme technologische ontwikkelingen op het vlak van gegevensverzameling, -verwerking en -verspreiding; anderzijds, werd de positie van het CMDC-CDCS in het Brusselse institutionele landschap verduidelijkt door een structurele samenwerking te organiseren met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, gebaseerd op complementariteit van middelen en competenties.

Eind december 2007 zorgt de toekenning, door de bicommunautaire ministers belast met het beleid inzake Bijstand aan Personen, van een subsidie voor de onlinepublicatie van de Brusselse sociale kaart voor een nieuw keerpunt in de ontwikkeling van het CMDC-CDCS. Deze toekenning bekrachtigt ook de centrale rol die het Centrum vervult op het vlak van coördinatie en sociale informatie in het Brusselse institutionele landschap.

Het CMDC-CDCS team telt een twintigtal ervaren maatschappelijk werkers en documentalisten evenals een redactieteam, ondersteund door externe grafici en webontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in de
non-profitsector.

In 2009, het jaar waarin de vzw haar 30ste verjaardag viert, produceert het CMDC-CDCS in samenwerking met een panel van publieke en private actoren (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, BWR, CBCS, CIBG-CIRB) gediversifieerde informatietools ten dienste van zowel professionals als het grote publiek. De ontwikkeling en het beheer van de websites sociaal.brussels of www.hospichild.be zijn daar het onweerlegbare bewijs van.

Aan het begin van de nieuwe gewestelijke legislatuur, heeft het CMDC-CDCS zijn prioriteiten voor 2009-2014 vastgelegd in een memorandum gericht tot de Brusselse kandidaten en de nieuwe verkozenen.

De komende vijf jaar wil het CMDC-CDCS gebruik maken van alle mogelijkheden van Web 2.0 voor de informatieverstrekking. Zodoende bevordert het virtuele de solidariteit, de uitwisseling van goede praktijken en de samenwerking aan nieuwe oplossingen in de reële wereld. De gebruiker-consument maakt plaats voor de actor.

In 2009-2010 coördineert het CMDC-CDCS diverse nieuwe welzijnsinformatieproducten zoals de brochure van de externe sociale diensten in de sector van het justitieel welzijnswerk (in samenwerking met de vzw Autrement), de website voor het «Huis voor respijtzorg» en de «Dagverzorgingscentra», het netwerk «Réseau international Mère-Enfant de la Francophonie» en de ontwikkeling van de website «Borne d’information sociale-santé en Brabant wallon».

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 biedt de mogelijkheid om een online informatietool te valoriseren dat de actie en de vooruitgang op het terrein (offline) kan stimuleren. Het CMDC-CDCS wil een interactief agentschap voor welzijnsinformatie zijn dat de vitaliteit van de sociale actie in een internationale metropool in de kijker plaatst.

 
 
 
 
Home Het CMDC-CDCS Geschiedenis