Opdrachten

In het Belgisch Staatsblad

De vereniging heeft tot doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief bij te dragen tot alle initiatieven tot opzoeken, documentatie, onderzoek, coördinatie of promotie van welzijnsinformatie, en bovendien :

  • alle documentatie te verzamelen over de instellingen en de problematiek op het vlak van welzijn;
  • alle erkende en niet-erkende openbare en privéorganisaties actief op het vlak van welzijn te inventariseren en deze lijsten te verspreiden;
  • deze documentatie ter beschikking te stellen van iedereen, in het bijzonder van de sociale diensten en de welzijnswerkers,
  • bij te dragen tot de permanente vorming en bijscholing van de welzijnsactoren.

(…) de verenging onderschrijft de principes van vrijheid en gelijkheid en wil een rechtvaardige, progressieve, solidaire en emancipatorische samenleving tot stand brengen waarin de gelijke rechten en de vrije meningsuiting worden verzekerd. (Uittreksel van art. 3 van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 maart 2005)

Overeenkomst met het Verenigd College van de GGC

In de overeenkomst van 2018, ondertekend met het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie krijgt het CMDC-CDCS onder meer de opdracht een “sociale kaart” te produceren en te verspreiden”, publicaties te verzorgen die de verzamelde informatie en documentatie optimaal valoriseren en de uitwisseling, doorstroming en kapitalisatie van de informatie tussen de centra en diensten te organiseren.

Home Het CMDC-CDCS Opdrachten