Begeleidingscomité

Artikel 6 van de Overeenkomst tussen het Verenigd College van de GGC en het CMDC-CDCS van 2003 voorziet dat er een begeleidingscomité wordt opgericht dat de uitvoering van de aan het CMDC-CDCS toevertrouwde opdrachten opvolgt. Het comité is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elk lid van het Verenigd College en uit vertegenwoordigers aangesteld door het Centrum (voorzitter, afgevaardigd bestuurder en directie). Het begeleidingscomité dient de halfjaarlijkse activiteitenverslagen te analyseren en voorstellen te formuleren bij het Verenigd College.

Het komt tweemaal per jaar samen, in april en in oktober.

Home Het CMDC-CDCS Werking Begeleidingscomité