Opdrachten

Op 1 februari 2023 werd de vzw CDCS-CMDC geïntegreerd in het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, binnen de diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussels openbaar bestuur). Bijgevolg zijn de opdrachten van het Observatorium uitgebreid tot vier werkterreinen:

  • Het uitvoeren van onderzoek om een algemeen beeld te geven en licht te werpen op specifieke aspecten van de huidige situatie van gezondheid en armoede in het Brusselse gewest, en de evolutie van de algemene situatie in de tijd (Voorbeelden: Sociale Barometer, Gezondheidsoverzicht, Overmatige schuldenlast in het BHG, Spoedeisende Hulp-bezoeken, enz.; voor meer informatie: Publicaties | Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (ccc-ggc.brussels) )
  • Alle openbare en private sociale organisaties, al dan niet erkend, inventariseren en in kaart brengen en deze lijsten verspreiden (via de sociale kaart van Brussel gerealiseerd door Sociaal Brussel: https://sociaal.brussels/ )
  • Verzamelen van alle documentatie over instellingen en sociaaleconomische kwesties in het Brussels Gewest (via de documentatiedienst BRUDOC: https://www.brudoc.be/)
  • Burgers en professionals informeren over de ziekenhuisopname van een kind jonger dan 16 jaar (project Hospichild: https://www.hospichild.be/); en over zwangerschap, geboorte en zuigelingen (project Born in Brussels: https://www.bornin.brussels/)
Home Het Observatorium Opdrachten