Werking van het Centrum

Het CMDC-CDCS is een pluralistische vzw geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De werking steunt op de organen zoals bepaald door de wet: de raad van bestuur, de algemene vergadering en een persoon belast met het dagelijks bestuur.

De uitvoering van de overeenkomst, ondertekend in 2003 met het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wordt opgevolgd door een begeleidingscomité.

Raadpleeg de onderstaande onderwerpen voor meer informatie: