De rol van het CMDC-CDCS

Naar aanleiding van een studie uitgevoerd door de ULB in 2002-2003 over de situatie van de kinderziekenhuizen in Brussel heeft het Verenigd College van de GGC in november 2003 een resolutie goedgekeurd aangaande de implementatie van de principes in het 'Handvest Kind en Ziekenhuis', met name door de subsidiëring van een specifiek onthaal op de pediatrische diensten en een betere informatieverstrekking aan de ouders van ernstig zieke kinderen.

In 2004 wordt aan het CMDC-CDCS de opdracht gegeven de meest geschikte vormen te analyseren voor het centraliseren van informatie aan ouders, een opdracht die leidt tot het voorstel van een website. Na een bevraging bij de sociale diensten van de 12 Brusselse pediatrische diensten en de raadpleging van partners gespecialiseerd in communicatie voor de non-profitsector stellen de maatschappelijk assistenten en documentalisten van het CMDC-CDCS de structuur voor van wat in 2006 "Hospichild.be" wordt.

Sinds april 2006 staat het CMDC-CDCS in voor het administratief  en bestuurlijk beheer van het project. Het Centrum heeft een coördinatrice, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , in dienst genomen, om inhoud te geven aan de site, het netwerk uit te breiden en de nieuwsbrief op te stellen. Zij wordt voor het Nederlandstalige gedeelte van de website en het netwerk bijgestaan door Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en door interne en externe medewerkers (vertaling en technisch beheer van de website).

Home Hospichild De rol van het CMDC-CDCS