Nieuws van Care in the City

Nieuwe werkgroep ‘Territories’ voor ‘Care in the City’

Het regionaal samenwerkingsverband van actoren uit de welzijns- en gezondheidssector ‘Care in the City’, waarvan het CMDC deel uitmaakt, heeft sinds maart 2021 een nieuwe werkgroep ‘Territories’. Hoe inzetten op de sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid van de zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wat zijn de interventiezones? Hoe het zorgaanbod reorganiseren? Dat zijn de vragen waarover de werkgroep zich zal buigen.

Een versnipperd zorgbeleid

Het huidige zorgbeleid in het Brussels Gewest is erg versnipperd en de zorgvoorzieningen zijn niet voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk. Om op deze uitdaging een antwoord te bieden werd de werkgroep ‘Territories’ opgericht.

De werkgroep vertrekt vanuit een territoriale benadering om de gezondheidszorg op een meer coherente, toegankelijke en integrale manier te organiseren. Een van de eerste stappen wordt het opmaken van een inventaris van de bestaande studies en projecten rond de territorialisering van zorg.

Het samenwerkingsverband ‘Care in the City’

Het samenwerkingsverband ‘Care in the City’ is actief sinds 2017 en streeft een betere integratie van welzijn en zorg in de stadsplanning na. Het bestaat uit:

• de Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS) ;
• het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS)  ;
Brusano ;
• het Huis voor Gezondheid ;
• en perspective.brussels.

De partners van de werkgroep werken ook samen met het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (Kenniscentrum WWZ) en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad.

Ga voor meer info over dit samenwerkingsverband naar de pagina van perspective.brussels.