Grandir à Bruxelles

Grandir à BruxellesDe opvang van kinderen in Brussel jonger dan 3 jaar en van 3 tot 12 jaar kwam aan bod in twee speciale nummers van "Grandir à Bruxelles – Cahiers de l’Observatoire de l’enfant” in de winter van 2006 en in 98-99.

Het CMDC en het Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance (CERE) werkten samen aan het laatste nummer dat, net zoals het eerste, besteld werd door het Observatoire de l'Enfant van de Cocof.

Deze gids is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind(eren), maar ook voor de sociale bemiddelaars die als tussenpersoon optreden bij de ouders. De gids vervult ook een sociale rol en kadert in een opdracht van informatieverstrekking en ondersteuning bij het scheppen van opvangplaatsen voor kinderen in het Brussels Gewest.

De opvang van kinderen wordt behandeld in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan kinderen jonger dan 3 jaar; het tweede aan leerplichtige kinderen. Telkens wordt een duidelijke voorstelling gegeven van de soorten opvang en van de verschillende bestaande voorzieningen. De informatie wordt aangevuld met talrijke internetadressen.

Home Publicaties Overheden Grandir à Bruxelles