Justitieel welzijnswerk


 • Een website voor professionals, op initiatief van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk


  Bent u een sociaal werker uit de welzijns- en zorgsector, de justitiële hulpverlening? Werkt u in het gevangeniswezen of bent u lid van de balie? ?

  En bent u daarenboven op zoek naar een welzijnspartner die een eerstelijns hulpverlening biedt aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en hun familie en naasten? ?

  Maak snel kennis met het aanbod van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk! Deze acht diensten bieden allen gratis hulpverlening voor, tijdens en na de detentie of internering, zowel binnen als buiten de Brusselse gevangenissen en zijn onafhankelijk van de rechterlijke orde en van de FOD Justitie.

  Om u wegwijs te maken in hun aanbod, hebben ze net een website voor professionals gelanceerd: : www.ajw-bru.be.

  Deze website is een realisatie van het CMDC-CDCS,in samenwerking met de acht Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk, hun coördinatieorganen en la Strada, Steunpunt thuislozenzorg Brussel vzw.

  De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk??

  De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk zijn acht vzw’s, allen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie, om hulp te verlenen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerden en aan hun familie en naasten.

  Binnen en buiten de gevangenis

  De Brusselse gevangenissen (Vorst-Berkendael en Sint-Gillis) vormen het gedeelde werkterrein van deze diensten. Zowel gedetineerden als geïnterneerden kunnen er bij hen terecht voor informatie en advies, sociale begeleiding en psychologische ondersteuning. Ze worden, indien nodig, doorverwezen naar andere diensten.

  Eveneens actief buiten de gevangenis, bieden ze psychosociale begeleiding aan de familie en naasten van gedetineerden en geïnterneerden, evenals aan de verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die in vrijheid verkeren.

  Vraaggestuurde, integrale hulpverlening

  De integrale begeleiding aangeboden door de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk is gratis en op maat van de hulpvrager. Er is oog voor verschillende levensdomeinen of situaties: sociale zekerheidsrechten, verblijfsrecht, financiële problemen, strafprocedure en strafuitvoering, huisvesting, …

  Versterken van sociale en professionele toekomstperspectieven

  Hun hulp richt zich op een verbetering van het welzijn van de betrokken en ondersteunt hen intensief bij het versterken van hun kansen op re-integratie.

  Sluitstuk van een driedelige promotiecampagne

  Deze website ontworpen voor professionals van aanverwante sectoren sluit de la driedelige promotiecampagne van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerkaf.Na de realisatie van een informatiebrochure voor gedetineerden en een informatiebrochure voor familie en naasten van gedetineerden, heeft het CMDC-CDCS ditmaal voorgesteld aan de betrokken partijen om te opteren voor een média digitaal, duurzaam en interactief medium : een responsieve, gebruiksvriendelijke en dynamische website, gespiegeld in het Nederlands en in het Frans.

  Het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie heeft de projectvoorbereiding en –uitvoering verzekerd: de conceptie, het opvolgen van de grafische en de technische ontwikkeling en de redactie en de vertaling van de inhoud van de website., .

  Complementair aan deze website, heeft het CMDC-CDCS ook een
  informatiefolder voor doorverwijzers. gerealiseerd. Het aanbod van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk wordt er beknopt in samengevat.

  De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad heeft ingestaan voor de financiering van de driedelige promotiecampagne.


  Meer informatie ?  • Informatie voor de familie en de naasten van de gedetineerden uit de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael

  Met deze publicatie willen de acht erkende, algemene diensten voor justitieel welzijnswerk, actief te Brussel, de familie en de naasten van de gedetineerden uit de Brusselse gevangenissen inlichten over hun hulpverleningsaanbod, over de socio-administratieve gevolgen van de detentie en over het complexe gerechtelijke stelsel. De brochure omvat ook praktische informatie over de gevangenissen en een plan van Brussel met de contactgegevens van deze diensten.

  NL-COUVERTURE-FOREST-STGILLES


  De brochure, beschikbaar in het Nederlands en in het Frans, werd gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en gerealiseerd door het CMDC. Dit gebeurde in samenwerking met de diensten voor justitieel welzijnswerk en in nauw overleg met de Coördinatie Justitieel Welzijnswerk van de GGC.

  Ze kan gedownload worden op de website van la Strada vzw.  • Zich behelpen in de gevangenis

  In samenwerking met de Coördinatie van het Justitieel Welzijnswerk van de GGC en een externe dienstverlener (grafische vormgeving en lay-out) zorgde het CMDC-CDCS voor de coördinatie van de brochure ‘Externe hulpdiensten: zich behelpen in de gevangenis’
  Gedetineerden en hun naasten kunnen in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Spaans) informatie vinden over de externe diensten voor sociale hulpverlening aan gedetineerden. De brochure is opgevat in de vorm van een eeuwige kalender die enkele symbolische datums vermeldt (werelddag voor het gezin, gezondheid, vrede, internationale vrouwendag, enz.) en geeft een eenvoudige maar gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van deze diensten.

  prison_nl_off  Acht welzijnsdiensten voor gedetineerden – vijf hangen af van de GGC, één van de Vlaamse Gemeenschap en twee van de Franse Gemeenschap – bieden hulp in de twee Brusselse gevangenissen (Vorst en Sint-Gillis). Ze richten zich niet alleen tot gedetineerden, maar ook tot beklaagden, ex-gedetineerden en hun gezins- en familieleden. Ze bieden hun een luisterend oor, informatie, morele, sociale en psychische ondersteuning, administratieve en juridische hulp, enz. Deze diensten werken in moeilijke omstandigheden: ze worden dagelijks geconfronteerd met overbevolkte en bouwvallige gevangenissen, onaangepaste lokalen en een gebrek aan middelen. In een studie in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden deze problemen aangekaart. Zowel de gedetineerden als de psychosociale diensten van de gevangenissen klaagden over het gebrek aan informatie met betrekking tot het aanbod van de externe diensten. Vandaar de aanbeveling om een geschreven informatiedrager zoals deze brochure samen te stellen.


  De Nederlandse brochure downloaden
  De Franse brochure downloaden
  De Engelse brochure downloaden
  De Spaanse brochure downloaden

  Er kan een papieren versie aangevraagd worden bij de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:
  Myriam Aerts
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  02/552.01.14