Sociaal vervoer in het Brussels Gewest

De diensten voor sociaal vervoer bieden mobiliteitshulp aan personen met een beperkte mobiliteit (senioren, personen met een handicap, zieken …). Ze voldoen op die manier aan een belangrijke dagelijkse nood.

Deze zeer heterogene sector is in al zijn verscheidenheid betrekkelijk weinig gekend.

De ministers voor de Bijstand aan Personen van de GGC hebben het CMDC-CDCS de opdracht gegeven een studie uit te voeren die de sector van het sociaal vervoer in Brussel belicht.


Het rapport dat van mei 2012 dateert, biedt een gedetailleerde inventaris van de non-profitoperatoren voor sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is hoofdzakelijk gebaseerd op een bevraging van deze operatoren.

Het bestaat enerzijds uit de studie en anderzijds uit de gebundelde gegevens. In het document dat u kunt downloaden, kunt u vlot van het ene deel naar het andere
overschakelen.