Wat is legionellose en wat doe je eraan?

legionellose nlAls grote stadsmetropool met dicht netwerk van ziekenhuizen en rusthuizen krijgt Brussel soms te kampen met gevallen van legionellose, een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie die zich ontwikkelt in warm water of in een organisch milieu dat de ontwikkeling ervan bevordert, zoals bijvoorbeeld airconditionning.

 

De GGC, die bevoegd is voor gezondheidsaangelegenheden en voor aangelegenheden die verband houden met ouderen, en haar dienst Hygiëne-inspectie hebben aan het CMDC-CDCS gevraagd om een informatiebrochure te maken over de preventie van deze ziekte, de manier waarop ze wordt overgebracht en de risicopersonen.

Home Publicaties Overheden Wat is legionellose en wat doe je eraan?