Mutm@il

Het Verbond van Centra voor Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen uit het Brusselse vertrouwde het CMDC-CDCS de publicatie van zijn communicatie- en informatieblad toe. De redactie en de lay-out worden verzorgd door het CMDC-CDCS.

  • 2011

Mutm@il nr. 25-26: Verslag over de voormiddag rond Het jonge kind / Beroepsgeheim: stand van zaken (tweede deel)

  • 2010

Mutm@il nr. 23-24: Reis naar het bijzondere land van hetberoepsgeheim

  • 2009

Mutm@il nr. 22: Verslag van de debatconferentievan de SIREAS op 23 juni 2009 over de toegang tot degezondheidszorg voor mensenzonder papieren in België
Mutm@il nr. 21: Vaste kwaliteitsbanen in de social-profitsector tegen de crisis

  • 2008

Mutm@il nr. 20: Brussels armoederapport 2008
Mutm@il nr. 19: Sociaal Brussel online: Een tweetalige sociale kaart van het Brussels Gewest op het net

  • 2007

Mutm@il nr. 17-18: Hospichild.be, een website als helpende hand voor de ouders van zieke en gehospitaliseerde kinderen

  • 2006

Mutm@il nr. 15-16: Wat zijn de gevolgen van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt voor Brussel?
Mutm@il nr. 12-14: Welke toekomst voor mensen zonder papieren in België?

  • 2005

Mutm@il nr. 11: Twee nieuwe instrumenten voor het verenigingsleven
Mutm@il nr. 10: Centra voor biijstand aan personen van de bicommunautaire sector memorandum 2005-2010
Mutm@il nr. 9: Werking vzw Home-Info

  • 2004

Mutm@il nr. 8: Bicommunautaire centra voor bijstand aan personen: Alle hens aan dek!
Mutm@il nr. 7: De bicommunautaire welzijnssector wacht op de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie
Mutm@il nr. 6: De bicommunautaire sector voor bijstand aan personen: de resultaten van een eerste opknapbeurt!

  • 2003

Mutm@il nr. 5: Verandering op til in onze sector
Mutm@il nr. 4: Welke rol hebben de Centra Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen vandaag de dag ?