Réseau bruxellois de documentation en promotion de la santé

rbdDe bedoeling van het 'Réseau bruxellois de Documentation en Promotion de la Santé' is alle Brusselse documentatiecentra te verenigen, een systeem voor het delen van informatie en het verspreiden van kennis op te zetten en documentatie uit te wisselen. Het netwerk, dat werd opgericht in 2000, telt uiteraard het CMDC-CDCS onder zijn werkende leden. Om deze doelstellingen te bereiken hebben de bibliothecarissen en de documentalisten van het netwerk een website gemaakt. Elk documentatiecentrum, de dienstverlening, de beschikbare documenten, het onthaal en de gebruiksvoorwaarden worden er voorgesteld.

Er is een niet-aflatende stroom van publicaties en de prijs om deze informatie te verwerken wordt steeds hoger. Daarom moet het concept van 'documentair netwerk' overwogen en onderzocht worden teneinde een gediversifieerde en multidisciplinaire aanpak in het domein van de documentatie over gezondheid te kunnen voorstellen.

Het netwerk komt vijf keer per jaar samen in plenaire vergadering. Het wordt geleid door een coördinatiecomité (CC) dat samengesteld is uit ten minste drie vrijwillige leden die, gedurende een verlengbare periode van een jaar, instaan voor het gewone beheer. Het CMDC-CDCS neemt er in 2009-2010 actief aan deel.

Home Réseau de Centres de Documentation en Santé