Handvest

De 7 basisprincipes van Sociaal Brussel online inzake kwaliteitsvolle informatie:

1. Betrouwbare informatie
Op de portaalsite komt de dienstverlening aan bod van:

  • overheden: lokale, gewestelijke, gemeenschaps- en federale diensten;
  • verenigingen en privéorganisaties (vzw’s, enz.) erkend en/of gesubsidieerd door de overheid; verenigingen die hun erkenning verliezen worden van de website gehaald;
  • verenigingen en privéorganisaties die niet erkend worden door de overheid maar waarvan de werking als waardevol wordt beschouwd door het werkveld en/of vernieuwende projecten ontwikkelen.

2. Gratis informatie
De toegang tot de informatie over de Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige diensten en organisaties uit de welzijnssector is volledig gratis. De informatie over de diensten en organisaties wordt gratis op de site geplaatst.

3. Correcte informatie
Dankzij 30 jaar ervaring met het inzamelen en verspreiden van welzijnsinformatie staat het CMDC-CDCS garant voor correcte en geverifieerde informatie.

4. Gevalideerde informatie
Het CMDC-CDCS actualiseert de site voortdurend en trekt alle informatie na bij de betrokken diensten en verenigingen die de gegevens steeds kunnen corrigeren.

5. Gestroomlijnde informatie
Het aanbod van de diensten en organisaties wordt op een gestandaardiseerde wijze gepresenteerd wat de leesbaarheid en de vertaling ten goede komt. Nieuwe informatievelden worden slechts toegevoegd na overleg met de Brusselse ad-hocadviesorganen.

6. Geïntegreerde informatie en informatie in netwerk
De bezoeker kan uiteraard voor meer gedetailleerde informatie doorklikken naar de website van de diensten en organisaties of naar andere interessante sites. De website maakt eveneens gebruik van regionale hulpmiddelen zoals de wijkmonitoring en de cartografie Brussels UrBIS ®©.

7. Objectieve informatie
Sociaal Brussel online staat ter beschikking van alle Brusselaars en ondersteunt de werking van de professionele hulpverleners uit de welzijnssector maar geeft GEEN informatie over de kwaliteit van het aanbod.