Volledig tweetalig

Zoals Brussel zelf is het project volledig tweetalig. De Brusselse burger is niet geïnteresseerd in de gemeenschap waartoe de organisaties behoren, maar wil vooral een dienstverlening die afgestemd is op zijn vraag en behoeften. Gemengde en anderstalige gezinnen doen bovendien een beroep op diensten die zowel Franstalig als Nederlandstalig zijn, op voorwaarde dat zij de gewenste dienstverlening aanbieden.

"sociaal.brussels" bevat op 1 augustus 2016 ongeveer 3500 activiteitenplaatsen van organisaties en diensten actief in sectoren die al even divers als complementair zijn, zoals openbare algemene sociale dienstverlening, huisvesting, thuislozenzorg, zorg voor personen met een handicap, ouderenzorg enz.

Home Sociaal Brussel Volledig tweetalig