Wettelijke informatie

| Afdrukken |

Impressum: Deze website kwam tot stand in Open Source. Met het oog op de grootst mogelijke leesbaarheid werd deze website getest voor de browsers Firefox, IE, Safari en PC-, Mac- en Linux-platformen.

Verwezenlijking en ontwerp:Piezo.be - Marc Vanhellemont (verwezenlijking) en Piezoworks.be - Marcos Peebles & Cédric Doppagne - CMDC-CDCS-team

Onderhoud: CMDC-CDCS vzw

Hosting: CMDC-CDCS vzw

Copyright © - Links

Verantwoordelijk uitgever: CMDC-CDCS vzw, Solveig Pahud (directrice)

Reproductie op papier:

Met uitzondering van de iconografie is reproductie van deze webpagina's op papieren dragers toegestaan mits voldaan wordt aan volgende drie voorwaarden: gratis verspreiding, respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging noch aanpassing), uitdrukkelijk vermelden van de website http://www.cmdc-cdcs.be als bron.

Reproductie op elektronische drager:

Reproductie van een gedeelte van deze website op een elektronische drager is toegestaan mits de bron (http://www.cmdc-cdcs.be) duidelijk en leesbaar vermeld wordt.

De informatie mag enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik, door een vereniging of voor professioneel gebruik. Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Creatie van links naar www.cmdc-cdcs.be:

Er mogen hyperlinks naar deze website gecreëerd worden, mits:

- er geen gebruik gemaakt wordt van "deep linking", m.a.w. de cmdc-cdcs pagina's mogen niet binnen de pagina's van een andere site geplaatst worden, maar moeten toegankelijk zijn via het openen van een venster;

- de bron vermeld wordt, die via een hyperlink rechtstreeks de verbinding maakt met de betreffende inhoud.

De informatie mag enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik, door een vereniging of voor professioneel gebruik. Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Opgelet! Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden die polemisch, pornografisch of xenofoob of die schade kunnen toebrengen aan de gevoeligheden van de meeste mensen.

Contacteer ons voor elk ander gebruik.

Bescherming van persoonlijke gegevens:

Geen enkele persoonlijke informatie wordt zonder uw medeweten ingezameld of aan derden bezorgd.

Statistische gegevens:

Voor een optimale dienstverlening meten wij het aantal geraadpleegde pagina's, het aantal hits en de activiteiten van de bezoekers van de website en het aantal keren dat zij terugkomen. Hiervoor maken wij gebruik van “cookies”, die worden verzonden door de cmdc-cdcs.be website. De gebruikte cookies bevatten een unieke identiteit, willekeurig toegekend en de datum van uw laatste bezoek. Wij analyseren ook het aantal hits door gebruik te maken van de connectiegegevens. De respectievelijke IP-adressen in verband met de raadplegingen worden niet langer dan 24 uur bewaard. U kan deze cookies weigeren of verwijderen zonder de navigatie van de website te beïnvloeden.

Mailinglijst:

De e-mailadressen die worden verzameld voor het samenstellen van de mailinglijst worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en gebeurlijke verwittigingen.

Cookies:

De gebruikte cookies van deze website worden niet opgeslagen op de server maar uitsluitend op de cliënt computer.

Cache files:

Met deze functie kan de server geen informatie opvragen van de harde schijf van de surfer. De browser kan alleen de inhoud van de tijdelijke bestanden op de harde schijf weergeven.