Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

observatoireHet Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad is de studiedienst van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft onder andere de opdracht om informatie te verzamelen, te analyseren en te verspreiden in functie van de uitbouw van een gecoördineerd gezondheids- en armoedebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Observatorium werkt beleidsondersteunend door de situatie, de evolutie en de impact van het welzijns- en gezondheidsbeleid op te volgen en te evalueren. Het tracht de communicatie tussen de actoren uit het werkveld, de wetenschap en het beleid te bevorderen.

Het CMDC-CDCS is sinds 2003 bij overeenkomst verbonden met het Observatorium: het zorgt voor documentaire en technische ondersteuning. Bovendien heeft het meegewerkt aan het Armoederapport.

In 2007 heeft het centrum samen met het Observatorium 'Thuiswonen na je 65ste - Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel' gepubliceerd. Deze atlas is de vrucht van twee jaar werk en van de samenwerking tussen de drie gemeenschapscommissies van Brussel (VGC, GGC en COCOF). De situatie van de ouderen in Brussel op het vlak van welzijn en gezondheid komt erin aan bod en een overzicht van de diensten in deze sector die voor een belangrijke uitdaging staat (224 pagina's).

Home Observatorium voor Gezondheid en Welzijn