Nieuws van het Observatorium voor gezondheid en welzijn

Nieuwe studie van Care in the city: Collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk in het Brussels Gewest

Onze woon- en leefomgeving heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. Toch ziet de ideale woonomgeving er voor iedereen anders uit en brengen maatschappelijke tendensen nieuwe behoeften op de woonmarkt met zich mee. De laatste jaren groeit bij Brusselaars de belangstelling voor collectieve vormen van huisvesting met sociaal oogmerk, zowel bij overheid, middenveld als bij burgers.

Meer weten

Leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn

Deze leidraad vertrekt vanuit een concrete behoefte die actoren in de gezondheids- en welzijnssector zelf hebben gesignaleerd: de behoefte om hun eigen werkingsgebied, het interventiekader en de verwachtingen van hun publiek beter te kunnen observeren, begrijpen en analyseren. Dit heeft op zijn beurt als doel om beter te kunnen reageren op de talrijke en complexe uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Download de leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn

Meer weten

Nieuwe werkgroep 'Territories' voor 'Care in the City'

Het regionaalsamenwerkingsverband van actorenuitde welzijns- en gezondheidssector ‘Care in the City', waarvan het CMDC deelt uitmaakt, heeft sinds maart 2021 een nieuwe werkgroep 'Territories'.

Meer weten

Cahier van Ars Collaborandi: 'Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg', uw gids in het Brusselse doolhof van welzijns- en zorginstellingen

Voelt u zich soms verloren in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers?

Vraag de brochure (gratis) van Ars Collaborandi aan. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel en van de organisatie van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

Meer weten

Consulteer ons jaarverslag 2021

cdcs ra 2021 nl vignette 

 

Voorstelling van de diensten van het Observatorium

Hospichild Brudoc Bruso